Vízia MAS LEV

MAS LEV je región, ktorý svojim obyvateľom a návštevníkom ponúka všetky pozitívne stránky vidieckeho územia v blízkosti historických miest zaradených do UNESCO. Návštevníkom ponúka lákavé prepojenie vidieckych tradícii s modernosťou služieb v atraktívnom a výnimočnom krajinnom prostredí Spiša. V neposlednom rade využíva kultúrne a prírodné dedičstvo územia a posilňuje tak nezávislosť regiónu cez trvalo udržateľnú lokálnu ekonomiku v oblasti vidieckeho cestovného ruchu a agroturizmu.

BLOG

Reface

Časopis MAS LEV

Safari LEVa

Aktuality


2008začiatok fugovania
MAS LEV

31počet obcí
v regióne MAS

30 000+počet obyvateľov
v území

327rozloha územia
MAS v km2

160podaných projektov

40obnovených spoločných
priestranstiev

5projektov
spolupráce

5nových múzeí
na území MAS

Vstúpte do občianskeho združenia

Staňte sa vyplnením prihlášky členom Občianskeho združenia MAS LEV, o.z....

Chcem byť členom MAS »