Print
Category: Blog
Hits: 4167

Súčasnosť:

V hlavnej úlohe ekonomický manažér v službách sekcie nemenovanej MAS. Prenasledovateľ – nemenovaná sekcia štátneho MATRIXU pod názvom „I“. Hlavná dejová línia sa nesie v rovine pracovného výkazu.

  1. deň – spor sa vedie zatiaľ v byrokratickej rovine. Svoju úlohu zohrávajú slová. Slovnú zásobu sekcie „I“ nie je možné rozšíriť. V Matrixe dvojkovej sústavy je možné použiť iba 0 a 1, ale bez aplikácie akýchkoľvek kombinácii.

150.deň - Vojna MATRIXU pokračuje. Zo systému a scény odchádza Ekonóm. Jeho hlavná rola sa mení na vedľajšiu. Straty sekcie MAS sú nedozierné... Hazard s ľudskou odbornou kapacitou zjavne nebude ojedinelý. Lesy v okolí sú však už ojedinelé. Sekcia MAS chráni posledný strom pre zachovanie prírodného skanzénu. Stáva sa symbolom pozostatku tvorivej a kreatívnej činnosti. Do boja vstupujú tisícky dobrovoľníkov z územia MAS. Pomáhajú sa prehrabávať v pracovných výkazoch. V rukojemníckej dráme systému hlavnú rolu preberá tím sekcie MAS. Občas sa červené záznamy podarí zmeniť na čierne. Sekcia „I“ robí prvý ústupok a dovolí použiť časenku pre presnejšie stanovenie výkonových noriem. Tímové personálne straty sekcie MAS sú vysoké. Sekcie „I“ sa tieto straty nedotýkajú, hoci MATRIX do vlastných ľudských zdrojov vkladá nesmierne finančné prostriedky. MATRIX zvyšuje dane, aby vykryl chýbajúce zdroje v systéme a mohol povolať ďalších bojovníkov.

 

Blízka budúcnosť – Píše sa rok 2023.

Boje na oboch stranách pretrvávajú a každá sekcia v pravidelných intervaloch vyčísľuje svoje straty. Skutočné ciele oboch sekcií sa strácajú v opakovane kontrolovaných pracovných výkazoch. Nové kontrolné jednotky sú vyslané i na kontrolu samotnej sekcie „I“, ktorá si už nevie dať rady pod plejádou zmätočných rozhodnutí. Pracovné výkazy EXekonóma sa už nedajú pod farebnou škálou škrtov analyzovať, nieto vyhodnotiť. 

Kontrolné jednotky MATRIXU chcú mať všetko a všetkých pod kontrolou, potrebujú poznať a rozhodovať centrálne o tom, čo je možné a čo je cez hranu ich systému. Preto sa zavádza čipovanie (už nielen psov, ale i priestoru a ľudí). Sebaevaluácia (sebahodnotenie) stráca význam a je pretransformované do pojmu „šikana“ voči neprispôsobivým. I z toho titulu sa boss sekcie MAS náhle rozhodne pre skutočne vážny krok. Podstúpi „tajnú operáciu“ tzv. naklonovania, aby toto všetko programovo zvládol. 

Strednodobá budúcnosť – Píše sa rok 2030

Sekcia „I“ pod novým vedením hľadá nový potenciál týchto bojov. Vyhlasuje memorandum. Odporúčanie ako poučenie z vývoja smeruje do sekcie „Š“ (školstvo). Sekcia „I“ upozorňuje na to, že je potrebné  v sekciách MAS obmedziť slovnú zásobu natoľko, aby vedel systém vyhodnotiť 0 a 1. Štúdium základných slov je preto povolené iba v začiatkoch nástupu do vzdelávacieho systému.  Synonymá ako slová s podobným významom žiada vylúčiť zo vzdelávacej metodiky, keďže spôsobujú systémové problémy, ktoré prerastajú v nesystémovosť. V tejto pokročilej etape bojov je vyhlásený  totálny zákaz čítať a nebodaj študovať akúkoľvek – a teda aj povinnú literatúru. Knihy, a to aj v elektronickej forme žiada skartovať.

Všetkých dvojkárov je potrebné uzemniť a uspať. Likvidácia je v tejto etape zatiaľ neprípustná z titulu nezvládnutia prípadnej rebélie. Podstatné je separovať sekciu MAS, aby nedošlo k prenosu „chybných informácií“, ktoré sa v jednej sekcii MAS dajú zvládnuť, avšak pri 100násobku nepostačujú kapacity Matrixu.

Vzdialená budúcnosť – Píše sa rok 2150.

Nové generácie oboch sekcií už netušia, čo je bonmotom ich vzájomného sporu. Vo všetkých sekciách sú zarámované vyčíslené štatistické straty, prepočítané na digitálnu menu. Potomkovia sporných strán chodia k daným artefaktom meditovať a uvažovať, čo ich predkovia týmto chceli dokázať. Uvažujú napríklad aj nad merateľnými ukazovateľmi s Prízr(n)akom doby dávno minulej. V novom digitálnom svete je ako spomienková záležitosť  vyhlásená zbierka starej – pôvodne používanej meny, ktorá sa nesprávnymi rozhodnutiami stala nedostupnou pre realizáciu zmysluplných aktivít. V tom čase sa tomu hovorilo projekty. Svet bol iba takou ilúziou a stará realita zavorila svoje dvere, kde kompromis nenachádzal svoje nové miesto. Svet ako ho poznali zanikol....

 PÍŠE SA TU A TERAZ

Nová generácia pochopila, čomu a komu ma slúžiť a aké jej poslanie i posolstvo. V poslednej stotine sekundy lineárneho času CHRONOS začala chápať pojem TU a TERAZ, prevzala mieru svojej zodpovednosti za život svoj a iných v systémovom prepojení a chytila svoju príležitosť za pačesy v čase KAIROS. MATRIX padol a sním i stará realita, kde kľúčové, ale zároveň zbytočné boli slová. Nová doba povznáša partnerstvo, spoluprácu, sieťovanie,...a skrz myšlienku ju intuitívne prenáša rýchlosťou svetla pre dobro všetkých sekcií, ktoré tvoria JEDNOTU.. AHa.

 

P.S. Ak ste sa v tomto fejtóne stotožnili s jednotlivými sekciami, či hlavnými a vedľajšími postavami, vedzte, že sa jedná o SCI-FI, ktoré síce pripomína realitu, avšak podobnosť je čisto náhodná. Závery tohto fejtónu pritom nie sú víziou ani predpoveďou budúcnosti, keďže tá  sa v skutočnosti mení v každom okamihu  rozhodnutia.