Print
Category: Blog
Hits: 5718

JE VYDANÝ ROZKAZ: „Zastaviť stáť“ ?!

Je po prezidentských voľbách, nálada na Slovensku sa aspoň v mojom okruhu mierne zlepšila. Ženy podľa môjho názoru majú vyššiu mieru empatie a teda nacítenia sa na problémy, ale aj pri  riešeniach využívajú často šiesty zmysel, hoci možno nie vedome. I môj šiesty zmysel mi našepkáva, že s implementáciou stratégií MAS to nemusí dobre dopadnúť, ak sa národná úroveň nespamätá.

Nuž, v každom prípade je krásne pondelkové ráno a môj Office čaká. S novotýždňovou nádejou sadám za stôl, kde zisťujem.... Vlastne nezisťujem NIČ. Žiaden posun... Poštárka, ktorá dnes mala priniesť odpovede na otázky v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám akosi „mešká“. Takzvané informačné systémy stoja nepohnute v rovnakom režime, ako ste ich našli ešte na začiatku tohto roka... (stav žiadosť „prijatá“)

Stagnácia neprospieva...  Nikomu. V miestnych akčných skupinách sa kvasíme... už vyše 4 roky. Možno i tomu stavu ešte niekto hovorí, že robíme rozvoj vidieka a stierame „regionálne rozdiely“... Skutočnosť je taká, že sa ministerstvu nedarí  rozbehnúť program tak, aby sme na našej strane mohli zverejniť prvé výzvy tohto programovacieho obdobia a začať podporovať projekty našich konečných prijímateľov/užívateľov. Strácame odborníkov a personálne kapacity, pretože v tomto marazme a právnej neistote nie je možné dlhodobo fungovať. Tí, čo zostávajú sa stávajú akými si rukojemníkmi programu, ktorý však nevedia nijako ovplyvniť, pretože loptička je na strane ministerských úradníkov. Tí často končia bezargumentačne pri slovách, že za všetko môže neschopnosť manažérov, ktorí nečítajú príručky. Tie však sami neakceptujú, a to nielen v obsahovom priestore, ale najmä v čase... PING-PONG, PING-PONG....

Koneční prijímatelia sledujúc túto HRAVÚ STOLNÚ HRU postupne realizujú svoje projekty z iných zdrojov, častokrát radšej vlastných. Databáza zmysluplných projektov predpokladaných riešiť cez stratégiu sa akosi stenšuje.  Čas pritom nehrá túto HRU s NAMI, ale skôr PROTI NÁM... a na strane protihráčov sú i „zdatní“ odborníci na úradoch, ktorým ak začnú chýbať argumenty, tak používajú slovíčka o NEefektívnosti a NEhospodárnosti.

Pri týchto slovách mi pred očami nabieha reklama, ktorá beží v médiách, kde si všetci „reklamní aktéri“ ťapkajú rukou na čelo. Za to však dostanú zaplatené, naopak nám berú ešte aj to, čo na začiatku sami nastavili a schválili.

Takže zosumarizujme si to celé. Skutočne celkom nič sa nedeje? Alebo tu niekto zavelil v programe „ZASTAVIŤ STÁŤ!?“

Ak aj sem-tam nejaká lastovička zaštebotá (rozumej kontaktáciu zo strany úradníkov)... tak tá lastovička vo vzdušnom prelete zadrieme (a nepomáhajú ani urgencie, ani žiadosti, či prosby) a opäť stojíme v čase,... žeby TU a TERAZ? Vzdávam sa už aj dôvery v iste pravdivý výrok, že MOTÝLIE KRÍDLA spôsobia na druhej strane sveta HURIKÁN... TU TOTIŽ ANI SAMOTNÝ HURIKÁN NESPÔSOBUJE ZMENU STAVU.

Ak teda nepočítame, že sa pracovníci úradu doslova a i do písmena prehrábavajú slovíčkami na pracovných výkazoch našich manažérov (asi z titulu nudy, lebo o efektívnosti a hospodárnosti tu reč isto nemôže byť). Tak my musíme neustále prosiť dodávateľov technického zariadenia, aby ešte chvíľku (už je to ¾ roka od verejného obstarania) počkali, že už už už už už je to na spadnutie... Myslím tým preplatenie žiadosti o predfinancovanie, aby sme mohli uhradiť faktúry a zrealizovať zúčtovanie.

Oni – teda úradníci – však počas pracovného času lúštia krížovky... Lebo takto nejako vyzerá po ich kontrole pracovný výkaz ekonomického manažéra, akoby to bola osemsmerovka, ktorej výsledkom je 70 % „vylúštenie“, teda vyškrtanie podľa nás oprávnených výdavkov, ktoré do istého času (času nejakého ich auditu) uznávali v plnej miere. Mám pocit, že zamestnávateľom je zamestnanec ministerstva, ktorý asi vie, koľko času musí istým aktivitám ekonomický manažér venovať (okrem iného i štúdiu spomínanej riadiacej dokumentácie)

Akiste tých ľudí netrápi naše úverové zaťaženie, či cash-flow na hrane, lebo oni robia, čo môžu... Takže ešte sme riadne nespustili kolotoč implementácie a už nám vznikajú neoprávnené výdavky, ktoré MAS môžu zložiť na kolená? Či o to práve ide? Zdroje fondov EÚ sú práve takouto neschopnosťou spustiť program nesmierne predražené a MASky by mali začať hľadať alternatívu, ako začať fungovať aj bez tejto predraženej almužny, či hľadať nové zdroje ako zaplatiť škody spôsobené štátom. Ja som si jednu cestu našla... lebo vyskočiť z tohto krysieho závodu je jednou z alternatívnych ciest k tejto nemohúcnosti. Zo skúsenosti viem, že iba zisk je risk... a nová doba vyžaduje nové prístupy, možno i odBOJ ... Keďže je nevyhnutné bojovať o zdroje, ktoré tak neefektívne riadi náš štát!! (A.H.)