Print
Category: Blog
Hits: 10689

 

 Občianske združenie MAS LEV má už 10 rokov

Občianske združenie Miestna akčná skupina LEV, sídliaca v Levoči, sa teší už z 10. výročia. Zažila si počas svojho fungovania mnoho rozmanitých  chvíľ, viac aj menej turbulentných. Priniesla do územia vyše 150 prínosných, zrealizovaných projektov rôzneho zamerania.  Popri projektoch kancelária MAS riešila mnoho ďalších aktivít spojených tak s byrokraciou, ako aj tvorivou zložkou. Projekty spolupráce, semináre, workshopy, odborné exkurzie, zahraničné návštevy... sa stali dennou súčasťou celého územia.

Snáď najvýznamnejšou udalosťou, ktorú chceme pripomenúť bol LEADERFEST 2012, v rámci ktorého do mesta Levoča zavítalo viac ako 248 zahraničných lídrov z 10 krajín EÚ zaoberajúcich sa rozvojom vidieka a ďalších 500 folkloristov a remeselníkov zo všetkých kútov Slovenska, ktorí vytvorili krásny sprievodný program. Ten pritiahol odhadom 1500 návštevníkov počas troch dní konania tejto významnej udalosti.

Kreativita je jednou z vlastností, ktorá je typická pre naše združenie, kde tvorivé nápady majú zelenú. Jedným z najnovších inovatívnych projektov je i SAFARI LEVa. Myšlienka projektu, ktorá začína naberať na obrátkach vznikla pred 4 rokmi ako odozva na požiadavku regiónu priviesť do územia viac turistov a návštevníkov. Našim zámerom bolo a stále je nielen vytvoriť širokospektrálny produkt cestovného ruchu, ktorý ponúka viac ako len prechádzky krásnou prírodou alebo putovanie pamiatkami UNESCO. Ale nadišiel čas ho najmä „predať“ ako 5 zmyslový zážitok šitý na mieru, a to i pre náročnejších návštevníkov územia. V našich  zámeroch sme nevynechali ani skupiny žiakov a študentov, pre ktorých sme ušili na mieru pilotné odborné pobyty a exkurzie, aby mohli zažiť regionálnu výchovu na vlastnej koži.

Nosnou myšlienkou nášho programu je však primárne vytvoriť priestor pre vznik/založenie „agentúry aktívneho cestovného ruchu“, či prekonvertovanie MAS LEV na tento typ organizácie v blízkej budúcnosti s cieľom zabezpečiť udržateľnosť vďaka nášmu detailnému poznaniu lokálnych možností, lokálneho potenciálu a spolupráce aktívnych aktérov v území.

Za dôležitú v našom projekte Safari LEVa pokladáme nielen vidiecku turistiku, ale aj osobitne služby, ktoré vypĺňajú voľný čas návštevníkov. Ak vám to niečo hovorí - pridajte sa k nám do skupiny SAFARI LEVa (na FB),  či osobne navštívte kanceláriu MAS LEV. Aj Vaša malá idea, ktorú nosíte v hlave, sa môže stať súčasťou celku a rozhorieť do veľkých rozmerov. Každý z Vás je dôležitý, preto poďme spoločne „prebudiť a zviditeľniť“ jedinečne zručnosti, zaujímavé oblasti v území, vygenerovať finančné zdroje a vytvoriť nové pracovné príležitosti v území. Viac INFO na www.maslev.eu, www.safarileva.eu. Tešíme sa na spoluprácu                                                 

Ing. Andrea Hradiská, PhD., predseda MAS a Ing. Mariana Malecová manažér MAS