Print
Category: Blog
Hits: 10674

 Symbol našej MAS – LEV


Na Slovensku sa len máloktorá MAS môže pochváliť svojim okrúhlym výročím. Zaradili sme sa medzi prvé verejno-súkromné partnerstvá, ktoré od svojej oficiálnej registrácie na Ministerstve vnútra SR môžu otvoriť šampanské. I keď sme v území budovali partnerstvo už celých 5 rokov predtým, až v týchto dňoch môžeme povedať: „Máme 10 rokov!“ A možno neskromne, o to viac s pokorou poviem, že som jedna z mála štatutárov, ktorá stojí na čele takéhoto typu partnerstva bez prestávky.
V časoch zakladania našej miestnej akčnej skupiny (rok 2008) sme intenzívne uvažovali, ako by sme mohli nazvať územie spoločným pojmom, ktorý nás bude charakterizovať. Každá úvaha nás neustále viedla k názvosloviam súvisiacich so sídlom organizácie, ktorým je mesto Levoča. Symbolom sa napokon stal LEV, ktorý má mesto vo svojom erbe, a keďže MAS sa rozprestiera v katastri LEVočského okresu, uzhodli sme sa.
Nuž v tom čase som si príliš neuvedomila, aký silný zvierací symbol sme si v skutočnosti zvolili. Dočítala som sa o tom prirodzene o niekoľko rokov neskôr v niektorom z časopisov. V čase, kedy MAS LEV zjavne pod magickou ochrannou tohto zvieracieho archetypu vybudovala svoju nezameniteľnú silnú marketingovú značku.
LEV sa považuje za kráľovské zviera. A tak sme rozšírili záštitu z historického kráľovského mesta Levoča na celé územie okresu LEVoča . A pokiaľ poznáte naše územie, tak viete, že nad našim územím sa vypína mohutný Spišský hrad ako ďalší symbol pevnej obrany. A i o ňom sa hovorí ako o silnom energetickom mieste na zemi. A napokon, mnohí si iste spomenú, že náš ženský tím, ktorý realizoval svoju stratégiu v prvom programovacom období akosi prirodzene nazývali kolegovia z Čiech i z celého Slovenska - „levice“ ...
V úplných začiatkoch sa na naše aktivity celé okolie dívalo skôr ako na „science fiction“. Bolo ťažké presvedčiť prvých členov, že získame finančné prostriedky na program LEADER, o ktorom dovtedy len málokto niečo počul. Boli sme totiž jedinou miestnou akčnou skupinou na Východe, ktorá získala v roku 2009 štatút a začala plne realizovať svoju integrovanú stratégiu rozvoja územia. O rok neskôr sa k nám pridali ďalšie tri MAS v prešovskom kraji, a tak nám bolo o čosi veselšie. Boli sme pri zrode Národnej Siete Slovenských MAS, ktorá združuje podobné partnerstvá a vždy sme sa snažili odborne prispievať svojim názorom i v komunikácii s národnou úrovňou. Boli to časy nášho rastu a úspechu.
I LEVA však možno zraniť,... možno i preto, že v území máme mnoho poľovníkov (lovcov). Toto obdobie však preskočím, keďže náš LEV sa vylízal zo zranení a plnou silou to nasmeroval na nové obdobie, najmä to programovacie ...
A keďže naše programko byrokraticky ide svojim tempom ..., smerujeme našu pozornosť na aktivity, ktoré v nás už dlho zrejú. Aktivity, ktoré sme rozbiehali a znova museli utlmiť, aby sme sa presvedčili, že dozrel čas a našu víziu jednoducho musíme natočiť k prospechu. (Keďže úspech sa v našej spoločnosti nenosí/nedaruje, začínam používať pojem prospech, ktorý lepšie vystihuje to, že ak sme spolu úspešní, vedie to k prospechu všetkých zainteresovaných, dokonca i zainteresovaných až v následnej budúcnosti )
Náš pilotný projekt nesie kráľovský symbol opäť v sebe a  už ho začína vnímať i širšia verejnosť pod názvom SAFARI LEVa. SAFARI však tentokrát nie je o LOVEní v území. Hoci LOVE v tomto sLOVE snáď prinesie nové LOVE (mysliac tým peniaze)... ale hlavne opäť spojí naše srdcia pre spoločný cieľ.
My sme sa inšpirovali iným významom. Slovo Safari pochádza z arabského ‏safar čo znamená „cesta“ a je dnes bežným slovom v swahilčine na označenie rôznych druhov cestovania. Zároveň to vystihuje dobrodružnú cestu. A to je vlastne podmazom nášho nového projektu. Za dobrodružstvom nemusíme nevyhnutne cestovať do Afriky , dá sa v istom prevedení prežiť i v levočskom regióne. Vaša Andrea
P.S. V závere môjho úvodníka, mi dovoľte pohľad na náš symbol z iného, viac poetického hľadiska .

LEV
V diaľke počuť strašný rev, to lev cíti silný hnev.
Hrdo stojí, nebojí sa, v silu svoju pevne verí,
nechváli sa cudzím perím.
Dôstojne sa prechádza, poníženie obchádza.
Má vždy preto autoritu, neuteká do úkrytu.
Vznešenosť mu nechýba, odvahu v srdci ukrýva,
Vážnosťou sa netají a rozhodnosť neskrýva.
Rád to, kto je, ukáže, a keď je treba rozkáže
Lev je zviera hravé, ale pozor hlavne dravé.
(Zdroj: časopis Vitalita, december 2017, str. 45)