Print
Category: Blog
Hits: 12847

Akosi to na poli miestnych akčných skupín utíchlo. Aj Vám sa to tak javí? Pomaly sa blížime k obdobiu, ktoré nazývam obdobím „hlucha“... niekto tomu hovorí obdobie dovoleniek a prázdnin (nielen tých parlamentných). Procesy „dohodnotenia“ MAS sa zastavili kdesi na pol ceste a nie a nie sa aspoň informačne pohnúť ďalej. Bude to asi tým, že hýbať sa dopredu je v tomto neporiadku, ktorý zanechalo na národnej úrovni bývalé vedenie pomerne náročné. Je pravdou, že po roku od podania žiadosti, sme  konečne obdržali vyrozumenie vo forme rozhodnutia o schválení nenávratných finančných prostriedkov na tzv. prípravu stratégie, a tak sa mi na oko javí, že by sa veci rozumne mohli pohnúť vpred. Rozhýbať stagnáciu je samozrejmou úlohou lídrov a tak čakáme, ako sa s tým naša nová ministerka popasuje. Problémy na vidieku sú totiž okorenené riadnou hrsťou trpkej príchute.

Pre mňa to znamená len toľko, že sa snažím rozhýbať aktuálne najmä seba. Nie, nie... tí, ktorí ma poznajú vedia, že k fyzickej aktivite (behanie, plávanie, skákanie, miestami i chodenie, či nebodaj kľuky a drepy) by ma primäl skutočne skvelý fitnes líder. Takže nateraz toto nehrozí. To si radšej kúpim nové plavky :-).

Rozhýbala som sa však k činom na vlastnom hernom poli. Pričom som uplatnila tzv. zákon hybnej sily, ktorým ma inšpiroval :-). Maxwell vo svojej knihe 21 zákonov lídrovstva. Nerada totiž dlhodobo konštatujem, že aktuálne v kancelárii zalievam kvetiny, vetrám priestory, utieram prach a umývam desiatku hrnčekov od kávy... Nie, nie, nie!  Návštevnosť kancelárie sa v tomto čase skutočne dramaticky nezvýšila, skôr naopak. To len ja mám neskutočný zlozvyk piť jednu šálku kávy za druhou.

Šáločky kávy ma však dostávajú do bodu varu a burcujú vo mne potrebu niečo zmysluplné robiť. Čo už, 8 rokov vedenia komunity v miestnej akčnej skupine sa naďalej prejavuje v mojom akčnom konaní. A verte, či nie... prišla som na to už pomerne dávno, že svet skutočne nemôže stáť a padať na zdrojoch z fondov EÚ, i keď  nie je vôbec veselé pozerať sa na to, ako je s týmito zdrojmi verejne nakladané. Okrem toho,  nemôžeme sa predsa  zastaviť a začať sa dívať smerom na Golgotu. Život totiž neuveriteľne rýchlo beží ďalej, prosto sa hýbe. Teda aspoň pocitovo :-). A i keď sa na chvíľku zazdalo, že sme(som) stratila pevnú pôdu pod nohami.  

Hybnosť a občas i  je teda najlepším priateľom lídra.  Za roky svojej praxe v komunitách som totiž pochopila, že skutočne svet stojí a padá na zručnostiach, schopnostiach, ale i na vysokej morálke lídra. Avšak v dnešnej dobe plnej lídrov nestačí byť iba odborníkom. Lídri by mali byť o jeden až dva kroky vpred, a k tomu je  nevyhnutné využiť kreativitu. Ja som sa teda vydala na cestu kreatívneho lídra. Čo vy na to? Aha.

 

Pozn.: Vložené videa sú malou ukážkou jedného z 21 zákonov, ktoré v kurze "Kreatívny líder" rozoberám. A ako je to zo zákonom hybnej sily??... To môžete zistiť vstupom do sveta online kurzu :-).