Vytlačiť
Kategória: MAS LEV
Návštevy: 3576

Oznámenie o strategickom dokumente

Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zmien a doplnkov (ďalej len zákon) zverejnilo Občianske združenie MAS LEV, o. z. 29. 6. 2016 Oznámenie o strategickom dokumente - Stratégia CLLD pre obdobie 2016 - 2023.

Základné informácie o strategickom dokumente:

Názov:

Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) „Kráľovské územie LEVa – miesto pre všetkých“

Strategický cieľ:

Zlepšenie kvality života obyvateľov MAS LEV a rozvoj vidieckeho cestovného ruchu v území, prostredníctvom zvyšovania atraktivity územia pre návštevníkov s tvorbou a udržaním nových pracovných príležitostí. Zachovanie krajinného rázu prostredníctvom ochrany prírody a poskytovanie kvalitnejších služieb pre spokojný život spoluobčanov.

Dotknuté obce:

Príslušný orgán:

Okresný úrad Levoča

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča

Obstarávateľ:

Občianske združenie MAS LEV, o. z.

Námestie Majstra Pavla 28, 054 01  Levoča

Na stiahnutie:

Oznámenie o strategickom dokumente

Strategický dokument bol zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/kralovske-uzemie-leva-miesto-pre-vsetkych


Informácia pre verejnosť:

Verejnosť môže nahliadnuť do Oznámenia o strategickom dokumente v Kancelárii MAS v sídle obstarávateľa na adrese: Miestna akčná skupina LEV, Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča a to v pracovných dňoch v čase od 08:00 do 12:00 hod. Vzhľadom na dovolenkové obdobie, si prosím termín stretnutie vopred dohodnite s Ing. Andreou Hradiskou, PhD. na tel. čísle: 0903 44 9 327.

Stanoviská verejnosti k Oznámeniu o strategickom dokumente je možné predkladať najneskôr do 15 dní od jeho zverejnenia na adresu príslušného úradu:

Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Majstra Pavla 59, 054 01  Levoča

Podľa § 63 zákona, môžu dotknuté orgány, obec a dotknutá verejnosť vykonať konzultácie k oznámeniu o strategickom dokumente počas celého posudzovania strategického dokumentu. Miesto konania konzultácií je na Okresnom úrade Levoča , odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Majstra Pavla 59, 054 01  Levoča v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod do 14:00 hod, telefonicky alebo osobne. Termín konzultácie odporúčame vopred dohodnúť telefonicky alebo emailom.  

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

tel.: 053 / 4411825

Dátum doručenia Oznámenia o strategickom dokumente: 29. 6. 2016

Dátum zverejnenia: 29. 6. 2016