Vytlačiť
Kategória: Aktuality
Návštevy: 1213

 

FAŠIANGY 2019

Prečo názov fašiangy? Na Slovensku sme prebrali nemecký názov fašiangy (fašangy), zo slova vast-schane, čo znamená výčap.

Vo fašiangovom období bolo na hospodárstve relatívne menej práce. Počas fašiangov sa organizovali zabíjačky, zábavy a tiež sa robievalo veľa svadieb. Ľudia sa obliekali do masiek, ktoré okrem zábavnej funkcie mali aj ochranný význam a mali chrániť proti pôsobeniu negatívnych síl, mali zabezpečiť úrodný rok a plodnosť hospodárskych zvierat. Fašiang končil pochovávaním basy. Pri tomto symbolickom pohrebe miestni občania v prestrojení za farára, organistu, kostolníka uskutočnili obrad, pri ktorom bolo veľa plaču, smiechu a zábavy všetkých prítomných.

Tradičným jedlom tohto obdobia bolo obradové pečivo - fánky, smažené šišky, slaninka s klobáskou, huspenina.
Ľudia sa počas fašiangov chovali uvoľnene, parodovali zaužívané správanie sa, preobliekali atď. V tento deň sa zvykli jesť koláče. Nachádza sa tu aj prvok prijímania mládencov medzi mužov.

Fašiangy taktiež označovali obdobie, ktoré ukončovalo priadky a za ktorým nasledovalo tkanie. V tomto období sa uskutočňovala aj väčšina svadieb, prebiehali tu rôzne iniciačné obrady (prijímanie mládencov a dievčat do spoločnosti, učni sa stávali tovarišmi).

Radovánky sa nevyhli ani šľachtickým dvorom. Napríklad kráľ Matej I. si dal masky poslať až z Ferrary. Fašiangové zábavy trvali od nedele do utorka, niekde až do stredy. V domoch sa pieklo mäso, varila huspenina, vyprážali šišky a fánky. Bolo zvykom sa riadne najesť pred obdobím pôstu a tradovalo sa ja, že človek bude potom hladný po zvyšok roka. Typické boli aj obchôdzky v maskách, kde mládež získavala jedlo z čoho sa potom niečo spoločné urobilo (zväčša richtárka). 

Okrem preobliekania sa za druhých sa zaužívalo aj zosmiešňovanie samých seba, potom boli typické masky (turoň, koza, medveď). 

 

KOZA 2019 - Fašiangy na dedine BRUTOVCE

Ako sa vraví iný kraj, iný mrav, tu to tiež platí. I keď sa tu vyskytujú aj spoločné črty.

V obci Brutovce mládenci v maskách (koza, cigán a cigánka, slamený Janko ...) pred zábavou chodili po dedine a pozývali dievčatá, ale aj starších.

Pozvánka bola spojená s humorom, zábavou, tancom a spevom.

Pri tejto obchôdzke nezabudli pobrať dary - vajíčka, klobásu, slaninu, pálené a iné. 

Všetko sa odnieslo do KD, kde dievčatá pripravili pohostenie na večernú zábavu pre všetkých ľudí z obce. 

Zábava trvala až do rána. 

  

 

 

   

  

Zdroj: internet, FB Marcel Hockicko